Záruka na tovar je 24 mesiacov. Pozor, pri nákupe pre podnikateľskú činnosť môžu platiť odlišné podmienky. Záručná doba beží od prevzatia tovaru. Do záručnej doby se nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.

Reklamácie

Ak Vami zakúpený tovar vykazuje vadu, alebo s objednávkou nie je čokoľvek v poriadku, prosím, čo najskôr nás telefonicky kontaktujte. Budeme sa snažiť s Vami situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť k Vašej spokojnosti.

Výhradné právo na posúdenie a vybavenie reklamácie produktov Medela (ďalej len tovar alebo odsávačky) má len autorizované servisné stredisko DN FORMED Brno s.r.o. Nežiadajte, prosím, túto službu v lekárňach a predajniach.

Adresa pre podávanie reklamácií:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 487/76a

612 00 Brno, ČR

tel.: +420 724 198 383

Pred uplatnením reklamácie tovaru

Skontrolujte podľa návodu na použitie, či postupujete pri použití tovaru správne a máte všetky súčasti tovaru správne zostavené a či nie sú poškodené.

Pri zníženom výkone odsávačky môžete skúsiť prečistiť motorček. Návod na toto prečistenie nájdete na stránkach www.medela.sk pri danom type odsávačky, v článku "Znížený výkon". Pri prečistení motorček nerozoberajte, postupujte podľa návodu. V prípade zjavného zásahu do motorčeka nebude reklamácia uznaná.

TIP - v prípade, že je nutné odsávačku zaslať k nám na servis, odporúčame kontaktovať rentálnu stanicu v okolí bydliska a zapožičať si nemocničnú odsávačku Symphony za poplatok.

Priebeh reklamácie tovaru

Vo väčšine prípadov dokážeme i po telefóne na základe Vašich informácií zistiť pravdepodobnú závadu a urýchlene tak vyriešiť vzniknutý problém. Zaslaním náhradného dielu obratom tak môže byť reklamácia vyriešena už do 24-48 hodín. V prípade vážnejšej závady je nutné tovar zaslať na posúdenie do autorizovaného servisného strediska DN FORMED Brno s.r.o.

Reklamácie uskutočňujeme v skrátenej dobe do 5 pracovných dní vrátane odoslania tovaru späť.

Odoslanie tovaru na reklamáciu

  1. Zašlite, prosím, kompletnú odsávačku (prsný nadstavec, konektor, ventil vrátane bielej membránky, hadicu, motor, adaptér). Prečo? Znížený výkon odsávačky môže mať inú príčinu než je závada motorčeka, ktorá nemusí byť na prvý pohľad zrejmá. Ak budeme mať pri reklamácii kompletnú odsávačku, ľahšie odhalíme príčinu závady a odporúčime ako predísť ďalším problémom.
  2. K reklamovanej odsávačke priložte list, v ktorom popíšete závadu, ktorú reklamujete a kedy sa závada najčastejšie prejavuje (napr. pri elektrických odsávačkách len pri použití adaptéra alebo iba pri použití batérií). Prosíme tiež o uvedenie informácie, ako často odsávate (vôbec nedojčím - len odsávam, odsávam niekoľkokrát denne, odsávam iba občas, ..). Pripíšte, či ste motorček skúšali vyčistiť či nie. Prečo? Tieto informácie tiež pomôžu pri posudzovaní reklamácie. Ak závada nie je pri reklamácii popísaná, je nutné Vás najskôr kontaktovať, čím sa celá reklamácia zdrží.
  3. Uveďte prosím celú adresu vrátane telefonického kontaktu. Prečo? Telefonický kontakt môže tiež urýchliť reklamáciu - niekedy je potrebné k popisu závady doplniť ďalšie informácie o používaní odsávačky a prejavoch vady. V prípadoch, kedy je odsávačka už po záruke, konzultujeme telefonicky výmenu náhradných dielov, ktoré budú hradené.
  4. Priložte prosím kópiu nákupného dokladu. Ak už doklad nemáte, kontaktujte nás najskôr telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Vrátenie tovaru

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je ten pravý a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 dennej lehote? V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČ)

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, ako sú napríklad náklady na poškodený obal i napriek tomu, že obal nie je predmetom kúpi ani súčasťou kúpenej veci. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Pre dodržanie 14 dennej lehoty je rozhodujúce, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotné doručenie odstúpenia i s tovarom.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína trvať nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote, nestačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty.

K tovaru, ktorý budete vracať vždy priložte dokument, ktorý potvrdí, u ktorého predajcu ste tovar zakúpili. Uľahčí nám to identifikáciu daného tovaru a urýchli vybavenie požiadavku.

Aký tovar nie je možné vrátiť vôbec? Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Vysvetlenie k vyššie uvedenému: Ak sú tovarmi predmety, prichádzajúce do styku s potravinami a nápojmi, tak sú už prvým použitím kontaminované a teda ich z hygienických dôvodov nesmieme ponúknuť na ďalší predaj. Tzn. iba nepoužitý tovar je možné vrátiť späť s nárokom na vrátenie peňazí.

Zákazník obdrží späť peniaze najneskôr do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný v našom podniku za manipulačný poplatok vo výške 1 % predajnej ceny tovaru za deň uschovania (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných)

Platné od 1. 3. 2018

Produkt bol pridaný do zoznamu želania
Produkt bol pridaný na porovnanie.

Súbory Cookie

Súbory cookie používáme k tomu, aby sme Vám poskytli čo najlepší zážitok z pozerania našich webových stránok.
Používáním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s umiestnením súborov cookie vo Vašom zariadení.

Viac informácií